Praktisk info

Kalender 2019

Praktisk info


UU-Vejleder

For at bliver optaget på produktionsskolen skal du kontakte din UU-vejleder på din seneste grundskole for, at få udarbejdet en målgruppevurdering.

se www.minvejleder.dk


Løn 2019

Under opholdet på Produktionsskolen modtager eleverne skoleydelse.

Takster:

Unge under 18 år: 366 kr. om ugen

Hjemmeboende unge over 18 år: 634 kr. om ugen

Udeboende unge over 18 år: 1471 kr. om uge.

(Gældende for 2019)

 

Madordning

Alle elever, bliver trukket 80 kr. pr. uge for mad, betalingen er incl. enkelte arrangementer.

Aktiverede og skolepligtige betaler selv 80 kr. hver mandag på kontoret. For dette beløb får du hver dag:

Morgenmad, som serveres fra kl. 08.00 til 08.15.

Formiddagsbolle serveres fra kl. 10.00 til 10.20.

Frokost fra kl. 12.00 til 12.30, hvor der serveres varmt mad

& små lune retter, samt diverse salater.

I alle pauser serveres der kaffe & te.


Arbejde

Som produktionsskoleelev vil du indgå som medarbejder i værkstedets hverdag.

Du vil lære at udføre de produktionsopgaver værkstedet har.

Værkstedeslæreren fordeler arbejdet til de givne personer.


Praktik/Kombinationsforløb

Erhvervspraktik kan tilbydes i op til 2 uger pr. påbegyndt kvartal. Praktikken tilbydes først når skolen kan anbefale eleven til en konkret arbejdsgiver. Stabilt fremmøde er første forudsætning.

Alle elever tilbydes et kombinationsforløb.

Vejledning

Erhvervsvejledning gives værkstedsvis og individuelt efter behov, og indeholder typisk annoncelæsning, ansøgningsskrivning og forberedelse til ansættelsessamtale, herunder kropssprog, verbalt sprogbrug og almindelig fremtoning.


Ungdomskort

Bus og tog kort som kan benyttes fra Skagen til Hobro (Region Nordjylland)

Du kan købe ungdomskort, hvis du er elev på en Produktionsskole (dog ikke hvis du er i aktivering eller på kontanthjælp)

 

Gå ind på www.ungdomskort.dk.

Her kan du bestille, se priser og hvordan kortet kan benyttes.

Du skal have NemID for at kunne bestille Ungdomskort

HUSK:

Når du bestiller skal du vælge Produktionsskolerne Brønderslev & Dronninglund

 

Fag 2019

Der tilbydes et antal valgfag med mest muligt individuelt indhold.

På Dronninglundafd. er der i 2019 følgende valgfag: matematik, dansk/læsning, motion og idræt.


Ordblindeundervisning.

 

Indendørs tøj/sko SKAL medbringes.

Dansk og matematik: Individuelt, på alle relevante niveauer

 


Dronninglundafdelingen

Lunderbjerg 6 

9330 Dronninglund

Tlf. 98 84 31 66

dproduktionsskole@gmail.com

Dronninglundafdelingen

Lunderbjerg 6 

9330 Dronninglund

Tlf. 98 82 44 77

post@brps.dk (sikker mail)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend