Undervisning

Undervisning i dansk og matematik


På Produktionsskolerne Brønderslev & Dronninglund kan du vælge at tage imod tilbuddet om at få undervisning. Der undervises differentieret i dansk og matematik på forskellige niveauer. Det vil sige, at undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs behov.


Undervisningen er fordelt på alle uges dage.


Undervisningen varierer mellem individuelt arbejde, gruppearbejde og arbejde i plenum – altså hvor hele holdet arbejder sammen. Ligeledes veksler undervisningen mellem skriftlige opgaver, mundtlige samtaler og brug af IT.I undervisningen er der også mulighed for at få hjælp til opgaver, som ligger udover undervisningen. Det kan f.eks. være, at du ønsker hjælp til at skrive en ansøgning, så er din lærer gerne behjælpelig.


Der er flere mål for undervisningen, og målene kan være forskellige fra elev til elev. Nogle elever har først og fremmest det mål at blive bedre fagligt, mens målet for andre kan være at blive tryg ved at være i undervisningen og turde åbne op og deltage i samtaler på klassen.

Lærer i Dansk og Matematik


Anne Kathrine Kragh

Tlf. 29 16 58 35

annekathrine@brps.dk

Dronninglundafdelingen

Lunderbjerg 6 

9330 Dronninglund

Tlf. 98 84 31 66

dproduktionsskole@gmail.com

Dronninglundafdelingen

Lunderbjerg 6 

9330 Dronninglund

Tlf. 98 82 44 77

post@brps.dk (sikker mail)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend