Medie

Medie


På Medieværkstedet arbejder vi fagligt med internettet, websites, koder, grafisk design, IT-support, reklamer, tryksagsproduktion, budgetskema, ansøgninger og CV, samt de personlige- og sociale kompetencer.

I den første tid vil du løse mindre opgaver, mens du oplæres i de relevante programmer, som PhotoShop, Flash, FrontPage som editor (HTML  koder), samt  Office 2010. Herefter vil du indgå i Medieværkstedets forskellige opgaver som både består i skolens IT-arbejde og eksterne arbejdsopgaver.

Kreativitet og tålmodighed er vigtige personlige egenskaber, som der arbejdes målrettet med.Der arbejdes individuelt, samt i teams ved større projekter.

I værkstedets dagligdag indgår RKA, vejledning ang. uddannelse eller jobsøgning, samt personlige forhold.

Der er fokus på stabilt fremmøde, motivation, koncentration, stabil arb. indsats og kvalitetskontrol.

 

 

Værkstedslærer


Helle Wøhlk

Tlf. 29 16 58 21

helle@brps.dk

Dronninglundafdelingen

Lunderbjerg 6 

9330 Dronninglund

Tlf. 98 84 31 66

dproduktionsskole@gmail.com

Dronninglundafdelingen

Lunderbjerg 6 

9330 Dronninglund

Tlf. 98 82 44 77

post@brps.dk (sikker mail)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend