UMV & Målgruppen

UMV 2015 - 2018

UMV spørgeskema

Hent (PDF)

Undervisningsmiljøvurdering UMV 2015 -2018

Hent  (PDF)

Målgruppen

 

Et Produktionsskoleophold er ikke et formelt kompetencegivende undervisningstilbud.

 

På Produktionsskolerne Brønderslev & Dronninglundl tilbyder vi et undervisningsforløb, som er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbudet gives til unge mellem 15 - 24 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

 

Arbejdet på produktionsskolen bygger på følgende værdier:

 

Vi er troværdige og ansvarlige,

- det betyder at:

 

Vi kontakter elever der ikke møder.

Vi skaber rollemodeller.

Vi producerer kvalitetsvarer.

Vi bruger hinanden på tværs, f.eks. i kollegial sparring/fagligt supplement.

Vi har en nærværende daglig ledelse og demokratiske regler på Produktionsskolen.

Vi vedstår os, hvem vi er og hvad vi laver.

Vi er ærlige og siger til og fra i forhold til hinanden.

Vi viser hinanden tillid,

- det betyder at:

 

Vi tror som udgangspunkt på vore medmennesker. Vi opbygger respekt gennem tillid.

Vi tager ansvar for at gøre opmærksom på det, når vores tillid bliver svigtet.

Vi er åbne og lydhøre overfor ris og ros.

Vi praktisere tillid på det personlige plan, ved at inddrage hinanden i planlægning og beslutninger.

 

Vi udvikler og engagere os i fællesskabet,

- det betyder at:

 

Vi udvikles ved at engagerer os i fællesskabet ved at, søge hjælp hos hinanden f.eks. kollegial respons, evaluere, give ris og ros m.m.

Der afholdes fælles interne udviklingsdage f.eks. personaleeftermiddage, pædagogiske dage, gruppearbejde på tværs af afdelingerne m.m.

Der afholdes også fællesarrengementer med andre skoler f.eks. kulturarrengementer, branchemøder, m.m.

 

Vi respekterer det enkelte individs ret til at være,

- det betyder at:

 

Vi respekterer alle som mennesker uanset udseende, men forbeholder os ret til at sortere i målgruppen.

Der gives mulighed for personlig udvikling for både elever og personale.

Vi støtter eleven i personlig udvikling: uddannelse, job, interesser, socialt, og påvirker til almen dannelse i sprog og fremtræden.

Vi er opmærksom på eleven: snakker, lytter, finder ind til deres behov og forventninger.

Man skal åbent og ærligt give respons under hensyntagen til den enkelte (modtageren).

Man skal som ny føle sig velkommen.

Dronninglundafdelingen

Lunderbjerg 6 

9330 Dronninglund

Tlf. 98 84 31 66

dproduktionsskole@gmail.com

Dronninglundafdelingen

Lunderbjerg 6 

9330 Dronninglund

Tlf. 98 82 44 77

post@brps.dk (sikker mail)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend