Udslusningsstrategi

Udslusningsstrategi


Ved indslusnigen udarbejder eleven i samarbejde med værkstedslederen en handleplan. Handlingsplanens sigte er at pege på de kompetencer og ressourcer, som eleven selv mener det er nødvendigt at styrke, og som pågældende er indstillet på at arbejde for at oppriorietere. Handlingsplanen angiver desuden, hvordan uddannelsesforløbet på produktionsskolen kan bidrage til, at eleven når sit mål; en succesfuld udslusning.

 

Udslusningen foregår i et samarbejde mellem elev og værkstedsleder. Inden udslusningen har eleven samtaler med værkstedslederen. Ved disse samtaler vurderer værkstedslederen sammen med eleven, om vedkommende er klar til udslusning:

 

Kan møde til tiden.

Samarbejde.

Har flair for faget.

Besidder positive menneskelige egenskaber.

Kan lære teori.

Kan lære teknik.

Kan tåle kritik.

Tør tage et ansvar.

Tror på sig selv.

Værkstedslederen er også behjælpelig med at skrive ansøgning, samt informere om, hvordan en ansættelsessamtale kan foregå.

 

Vedrørende elever, der udsluses til uddannelse eller arbejde, tager produktionsskolen efter 3 måneder kontakt til uddannelsesindtitutionen/arbejdspladsen for underskrivelse af udslusningsbevis(udslusningstaxameter).

 

Produktionsskolen har mulighed for at sende eleven i praktik hos offentlig eller privat virksomhed, i op til 4 uger pr. påbegyndt ½ år. Praktikkens formål kan være at afprøve elevens modenhed til at begå sig på arbejdsmarkedet. At afprøve specifikke arbejdsområder, eller at skabe en kontakt mellem virksomheden og eleven, med henblik på en senere læreplads/arbejde.

 

I løbet af året har eleven mulighed for at deltage i uddannelsesmesser og åbent hus arrangementer på forskellige uddannelsesinstitutioner, for at afklare egne ideer til fremtidig uddannelse eller arbejde. Der gives fri til eget opsøgende arbejde mht. informationer om uddannelse og arbejde. Der arrangeres virksomhedsbesøg, hvor man får indsigt i, hvordan arbejdet foregår på virksomheden og hvordan man søger læreplads/arbejde det pågældende sted.

Der arrangeres foredrag med oplysning om arbejdsmarkedsforhold. Produktionsskolens medarbejdere holder sig orienteret, og deltager i relevante møder, om det lokale arbejdsmarked, for hele tiden at følge udviklingen på arbejdsmarkedet. Eleverne tilbydes undervisning i dansk og matematik - eller andre relevante fag, så de er bedre rustet til at påbegynde en uddannelse eller et arbejde.

 

Specielt i forbindelse med oprettelse af EGU - pladser kan der være et behov for ekstra intensiv undervisning.

 

Udslusningsstatistik.
  ELEVSTATISTIK FOR PERIODEN 01.01.2018  -

  31.12.2018

Antal

%

  1. EUD

20

23,26

  3. EGU

1

1,16

  4. KUU

    1

  1,16

  5. Beskæftigelse på ordinære vilkår

9

10,47

  6. Beskæftigelse med tilskud (aktivering./flex./reval)

2

2,33

  7. Gymnasial uddannelse

5

5,81

10. Grundskole

3

3,49

12. Anden uddannelse

7

8,14

13. Udslusning til kommunale tilbud

10

11,63

15. Frafald uden kendt perspektiv

   20

23,26

16. Andet (Barsel, dødsfald, flytning, sygdom, krimi)

8

9,29


-------------------------------------------------------------------

I ALT

-------------------------------------------------------------------


-------

  86

-------


-------

100

-------

Dronninglundafdelingen

Lunderbjerg 6 

9330 Dronninglund

Tlf. 98 84 31 66

dproduktionsskole@gmail.com

Dronninglundafdelingen

Lunderbjerg 6 

9330 Dronninglund

Tlf. 98 82 44 77

post@brps.dk (sikker mail)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend